Расрбљавање србских топонима - Србарица - Умаг

Брисање трагова Срба и нашег имена кроз историју је непроменљива константа. Данас нас историчари убеђују како Сирбин и Сербинон нису српски антички градови.

Србарица - преименована у Сарбарица 2018. године, Умаг - Хрватска

А ево какао данас у 21.веку изгледа исто то.. Расрбљавање србских топонима уметањем самогласника.