Српска културна баштина на Косову и Метохији

На карти Српска духовна баштина на Косову и Метохији представљано је 1.994 топнима, од тога 1.181 црква и црквиште, 13 манастира и манастиришта, 48 испосница, 8 спомен капела и спомен костурница, што представља 1.350 црквених здаљња.

Ако се на предходно дода и 534 стара српска гробља, 96 тврђава, старих градина и трговишта и 14 двораца српске властеле, укупан број топонима износи 1.994.

Од камена православних храмова који су рушени од турских времена до наших дана сазидано је 55 џамија (данас их има 50), а грађени су и мостови, воденице, школе, приватне куће, куле, амбуланте, па чак и јавни нужник.

Многа црквишта и српска гробља су преорана и претоврена у пашњаке и њиве, а неке цркве су потопљене ради градње акумулационих језера.

Овде приказани списак споменика срспке духовне баштине на Косову и Метохији није коначан